DISCLAIMER

Disclaimer (website) 

Disclaimer voor huisartsenpraktijkvandermeulen.nl

Huisartsenpraktijk van der Meulen (Kamer van Koophandel: 56011059), hierna te noemen , verleent u

hierbij toegang tot huisartsenpraktijkvandermeulen.nl en publiceert hier ter informatie teksten,

afbeeldingen en andere materialen.

Huisartsenpraktijk van der Meulen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te

passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op huisartsenpraktijkvandermeulen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet

aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van

een als zodanig aangeduide offerte van Huisartsenpraktijk van der Meulen.

Beperkte aansprakelijkheid

Huisartsenpraktijk van der Meulen spant zich in om de inhoud van huisartsenpraktijkvandermeulen.nl zo

vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud

onvolledig en/of onjuist is.

De op huisartsenpraktijkvandermeulen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm

van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder

voorafgaande mededeling van Huisartsenpraktijk van der Meulen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op huisartsenpraktijkvandermeulen.nl onder voorbehoud van type- en

programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen

overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op huisartsenpraktijkvandermeulen.nl

opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Huisartsenpraktijk van der Meulen

nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Huisartsenpraktijk van der

Meulen en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke

toestemming van Huisartsenpraktijk van der Meulen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in

regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info